Zapisnik sa sednice upravnog odbora SAS 2019
25.07.2019, Bačko gradište
Zapisnik sednice upravnog odbora 

25.07. 2019 godine u Bačkom Gradištu. Održana je sednica upravnog odbora saveza amputiraca Srbije (u daljem tekstu SAS), kojom je predsedavao Stevan Markov, predsednik SAS-a.
Na početku sednice izabran je ppredsedavajući sednice, Stevan Markov, zapisničar Dejan Nikolajević i overivači zapisnika Pastor Šandor i Gombar Olga.
Utvrđen je jednoglasno sledeći dnevni red:
1.    Usvajanje zapisnika sa predhotne sednice upravnog odbora
2.    Informacije o aktivnostima SAS-a u periodu između dve sednice UO
3.    Donošenje odluke o održavanju devete redovne skupštine SAS-a
4.    Prioriteti SAS-a u trećem kvartalu tekuće godine
5.    Razno

Glasanjem je jednoglasno usvojen zapisnik sa predhodne sednice upravnog odbora.
O drugoj tački dnevnog reda, odnosno informacijama o aktivnostima SAS-a između dve sednice govorio je Stevan Markov, gde je kao prvo naveo da je savez u tom periodu imao jednu od grupnih aktivnosti, a to je apliciranje projektom na konkurs MRSP. Rezultat apliciranja tog projekta je ocenjen kao uspešan i povoljan po SAS i njegove redovne članice, organizacije OSI, u smislu toga što je projekat odobren i nije korigovan od strane MRSP-a.
Istaknuto je da se pravdanje sredstava i izveštaji MRSP dostavljaju u polugodišnjem terminu, a ne kvartalno kao što je ranije bila praksa, što je ocenjeno kao povoljno i pozitivno.
Predsednik SAS-a je takođe ocenio i pohvalio sve organizacije članice SAS-a u smislu redovnog sprovođenja plana projekta i pravdanja sredstava u datim i zakonskim rokovima.
Takođe je istakao da je udruženje iz Bečeja, Feniks plus krajem maja tekuće godine organizovao sportsko takmičenje OSI, koje je bilo veoma dobro organizovano gde je bili oko 140 prijava za takmičenje. To je bila manifestacija opštinskog ranga, ali je imala republički karakter, s obzirom da je imala učesnike iz raznih krajeva Srbije. Tu priliku je SAS iskoristio i za održavanje vanredne sednice skupštine SAS-a, iz razloga da se da predlog na usvojenje primanja jedne nove organizacije osoba sa amputacija iz Novog sada i tri nove organizacije iz Beograda koje su podnele zahtev za prijem u SAS.
Članovi UO SAS-a su jednoglasno podržali ovaj predlog za prijem u SAS pomenutih organizacija.

Pod trećom tačkom dnevnog reda, odlučeno je da u skladu sa planom i programom rada deveta redovna skupština SAS-a bude održana 28.08.2019 godine na istom mestu, odnosno u Bačkom gradištu,što je takođe jednoglasno usvojeno.
Pod 4. takom dnevnog reda je konstatovaono da će prioriteti SAS-a biti sprovođenje rada po planu i programu ya taj period i unapređivanje rada, kao i eventualno proširenje saveza, odnosno prijem potencijalnih organizacija u članstvo SAS.
U petoj tački dnevnog reda ,razno, raygovaralo se o dosadašnjem radu kako SAS-a tako i njegovih organizacija članica, saslušani razni predlozi i mišljenja članova UO o daljem radu saveza. Razgovaralo se i o trenutnim problemima pojedinih organizacija članica o raznim problemima na lokalnom nivou i sugestijama za eventualno rešavanje istih.
Posle ove poslednje tačke dnevnog reda, proglašen je kraj rada ove sednice i ocenjen kao uspešan.

Predsedavajući sednice UO:                                                 Zapisničar:
Markov Stevan                                                                  Dejan Nikolajević